Świetlica

UWAGA!!!

Świetlica szkolna w roku szkolnym 2023/2024 pracuje w godzinach 6:00-17:00.

RAMOWY PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

6:00-8:00

Przychodzenie dzieci. Zabawy wg indywidualnych zainteresowań dzieci: konstrukcyjne, tematyczne, gry planszowe, rysowanie. Wyjście na lekcje.

8:00-10:35

Zabawy dowolne inspirowane pomysłowością dzieci. Gry planszowe i zabawy stolikowe.

10:35-12:45

Schodzenie się dzieci po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Ciche czytanie literatury dziecięcej. Słuchanie muzyki relaksacyjnej. Zabawy w kole. Odrabianie zadań domowych. Obiad w stołówce szkolnej.

12:45-16:00

Zajęcia dydaktyczne wg planu pracy. Prace indywidualne i grupowe w zespołach zadaniowych. Zajęcia plastyczne, muzyczne, techniczne, teatralne, ruchowe, czytelnicze, zabawy tematyczne, pogadanki i rozmowy, filmy edukacyjne, konkursy w zależności od potrzeb grupy. Gry i zabawy dowolne i zorganizowane. Pomoc w odrabianiu lekcji wg potrzeb dzieci. Zabawy ruchowe na placu zabaw, boisku, spacery na świeżym powietrzu.

16:00-17:00

Zabawy wg indywidualnych zainteresowań dzieci: konstrukcyjne, tematyczne, gry planszowe. Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami. Czynności organizacyjno- porządkowe.

*Dzienny rozkład zajęć podlega modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami uczniów.

Załączniki