Plan diagnoz

PLAN  DIAGNOZ
ROK SZKOLNY 2019/2020

L.p.

RODZAJ DIAGNOZY

PRZEDMIOTY

Klasy

TERMINARZ

1.

Diagnoza wstępna

Edukacja  wczesnoszkolne

Klasy 1

do końca września

2.

I Próbny Egzamin Ósmoklasisty

-język polski – 120 minut

- matematyka – 100 minut

-Język obcy nowożytny – 90 minut

8 klasy

listopad

3.

Lepsza szkoła

Diagnoza semestralna z matematyki

Klasy 4-8

Na zakończenie

pierwszego semestru

II Próbny Egzamin Ósmoklasisty

-język polski – 120 minut

- matematyka – 100 minut

-Język obcy nowożytny – 90 minut

8 klasy

26 – 28

 lutego 2020r.

4.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

- język polski – 120 minut

- matematyka – 100 minut

- język obcy – 90 minut

8 klasy

21 – 23 kwietnia 2020r.

5.

DIAGNOZA KOŃCOWOROCZNA

Diagnozy przedmiotowe

Klasy 4 -7

maj / czerwiec

 2020r.

Edukacja wczesnoszkolna

Klasy  1-3