Plan diagnoz

PLAN  DIAGNOZ
ROK SZKOLNY 2020/2021

L.p.

RODZAJ DIAGNOZY

PRZEDMIOTY

klasy

TERMINARZ

1.

Diagnoza wstępna

Edukacja  wczesnoszkolne

Klasy 1

wrzesień

2.

I Próbny Egzamin Ósmoklasisty

-język polski – 120 minut

- matematyka – 100 minut

-Język obcy nowożytny – 90 minut

Klasy 8

18-20

Listopad 2020r.

3.

Lepsza szkoła

II Próbny Egzamin Ósmoklasisty

Diagnoza semestralna z matematyki

-język polski                 – 120 minut

- matematyka               – 100 minut

-Język obcy nowożytny    – 90 minut

Klasy 4-8

Klasy 8

Na zakończenie pierwszego semestru

luty

4.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

- język polski – 120 minut

- matematyka – 100 minut

- język obcy – 90 minut

Klasy 8

25 – 27 maj   2021r.

5.

DIAGNOZA KOŃCOWOROCZNA

Diagnozy przedmiotowe

Klasy 4 -7

maj / czerwiec

2021r.

Edukacja wczesnoszkolna

Klasy  1-3