Plan diagnoz

PLAN DIAGNOZ w roku szkolnym 2023/2024

L.p.

RODZAJ DIAGNOZY

PRZEDMIOTY

klasy

TERMINARZ

1.

Diagnoza wstępna

Edukacja  wczesnoszkolna

Klasy 1

Wrzesień 2023

2.

Lepsza szkoła

Diagnoza na rozpoczęcie nauki:

 • matematyka

Klasy  4 -8

Wrzesień 2023

3.

I Próbny Egzamin Ósmoklasisty

 • język polski – 120 minut
 • matematyka – 100 minut
 • język obcy nowożytny – 90 minut

Klasy 8

Listopad 2023

14 XI (wtorek)

15 XI (środa)

16 XI (czwartek)

4.

Lepsza szkoła

Diagnoza śródroczna:

 • matematyka

Klasy 4-8

Styczeń 2024

(na zakończenie pierwszego semestru)

5.

II Próbny Egzamin Ósmoklasisty

 • język polski – 120 minut
 • matematyka – 100 minut
 • język obcy nowożytny – 90 minut

Klasy 8

Marzec 2024

6.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 • język polski – 120 minut
 • matematyka – 100 minut
 • język obcy nowożytny – 90 minut

Klasy 8

Maj   2024

14 V (wtorek)

15 V (środa)

16 V (czwartek)

7.

DIAGNOZA KOŃCOWOROCZNA

Diagnozy przedmiotowe:

 • matematyka
 • język polski
 • język obcy nowożytny

Klasy 4 -7

Maj 2024

(całoroczna)

Edukacja wczesnoszkolna

Klasy  3

Uwagi:

Nauczyciel przedmiotu egzaminacyjnego może zrobić dodatkowe egzaminy próbne, jeżeli uważa to za stosowne.