Plan diagnoz

PLAN  DIAGNOZ
ROK SZKOLNY 2021/2022

L.p.

RODZAJ DIAGNOZY

PRZEDMIOTY

klasy

TERMINARZ

1.

Diagnoza wstępna

Edukacja  wczesnoszkolne

Klasy 1-3

do końca września

2.

Lepsza szkoła

Diagnoza na rozpoczęcie nauki

matematyka

Klasy  4 -8

wrzesień

3.

I Próbny Egzamin Ósmoklasisty

-język polski – 120 minut

- matematyka – 100 minut

-Język obcy nowożytny – 90 minut

8 klasy

16, 17, 18, listopad 2021

4.

Lepsza szkoła

II Próbny Egzamin Ósmoklasisty

Diagnoza semestralna z matematyki

-język polski – 120 minut

- matematyka – 100 minut

-Język obcy nowożytny – 90 minut

Klasy 4-8

8 klasy

Na zakończenie pierwszego semestru styczeń 2022

8, 9, 10

 marzec

2022

5.

6.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

- język polski – 120 minut

- matematyka – 100 minut

- język obcy – 90 minut

8        Klasy

24, 24, 26 maj   2022

7.

DIAGNOZA KOŃCOWOROCZNA

Diagnozy przedmiotowe

Klasy 4 -7

      maj / czerwiec

 2022

Edukacja wczesnoszkolna

Klasy  3