Правила прийому українських дітей до шкіл/ Zasady przyjmowania dzieci ukraińskich do szkół

Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego (7-15 lat) są przyjmowani do publicznych szkół  podstawowych, w rejonie którym zamieszkują, według ustalonych obwodów:

Учні з України загальнообов’язкового шкільного віку (7-15 років) приймаються до державних початкових шкіл за місцем проживання, відповідно до встановлених областей:

l.p

Nazwa szkoły / Назва школи

Granice obwodu szkoły / Межі периметра школи

1.

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach,

ul. Szkolna 4

https://spsiechnice.pl/

Siechnice, ulice: 1 maja, Bolesława Leśmiana, Energetyczna, Fabryczna, gen. Emila Fieldorfa, gen. Karola Świerczewskiego, Gen. Józefa Hallera, Gen. Tadeusza Rozwadowskiego, Gimnazjalna, Graniczna, Henryka III, Ignacego Kraszewskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Jana Pawła II, Jesienna, Jesionowa, Juliana Tuwima, Kolejowa, Kościelna, ks. Jerzego Popiełuszki, Ks. Stanisława Danickiego, Księżnej Anny z Przemyślidów,  Letnia, Lwowska, Łąkowa, Marii Konopnickiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Mieszczańska, Opolska  nr 1-25 nieparzyste i 2-28 parzyste, Piastów Śląskich, Polna, Romana Dmowskiego, Romualda Traugutta, Sportowa, Stanisława Lema, Stawowa, Św. Andrzeja, Św. Floriana, Św. Katarzyny, Św. Krzyża, Szkolna, Słoneczna, Tadeusza Kościuszki, Wileńska, Wincentego Witosa , Wiosenna, Włościańska, Zachodnia, Zacisze od ul. Kościelnej do Henryka III, Ziemska oraz Kotowice i Durok.

2.

Szkoła Podstawowa nr 2

w Siechnicach,

ul. Anny z Przemyślidów 6

https://sp2.siechnice.com.pl/

Siechnice, ulice: Adama Mickiewicza, Azaliowa, Berberysowa, Bolesława Prusa, Bzowa, Chabrowa, Cicha, Ciepłownicza, Cisowa, Cmentarna, Cypriana Norwida, Cyprysowa, Czeremchowa, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Henryka Sienkiewicza, Hiszpańska, Jana Kochanowskiego, Jarzębinowa, Jaśminowa,  Juliusza Słowackiego, Kalinowa, Kasztanowa, Kazimierza Bartla, Klonowa, Kwiatowa, Macieja Rataja, Magnoliowa, Mikołaja Reja, Modrzewiowa, Ogrodnicza, Opolska od nr 27 nieparzyste, Osiedlowa, Prawocińska, Różana, Stanisława Staszica, Władysława Grabskiego, Zacisze od ul. Opolskiej do Kościelnej, Zielona oraz Groblice, Zębice, Sulęcin, Grodziszów. 

3.

Szkoła Podstawowa 

im. Jana Brzechwy w Radwanicach,

ul. Szkolna 14a

https://spradwanice.pl/

Miejscowości: Radwanice, Mokry Dwór, Trestno, Blizanowice.

4.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Świętej Katarzynie

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia,

ul. Główna 94

http://www.spkatarzyna.pl/

Miejscowości: Święta Katarzyna, Łukaszowice, Bogusławice, Ozorzyce, Sulimów, Zacharzyce, Szostakowice

5.

Szkoła Podstawowa

im. Św. Jadwigi Śląskiej

w Żernikach Wrocławskich,

ul. Kolejowa 7a

https://www.sp-zerniki-wr.pl/

Miejscowości: Żerniki Wrocławskie, Iwiny, Smardzów, Biestrzyków, Radomierzyce.

W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły (wzór wniosku i dodatkowych oświadczeń w załączeniu - na końcu artykułu). Jeśli szkoła nie dysponuje wolnymi miejscami w klasie, wtedy rodzice (opiekunowie) dziecka z zagranicy, zwracają się do Wydziału Edukacji w Siechnicach, ul. Kolejowa 4A (budynek stacji kolejowej tel. 71/ 786 09 95, 71/ 786 09 96, 512-286-703) z prośbą o wskazanie szkoły posiadającej wolne miejsca.

Ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą. Ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców o sumie lat nauki za granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Ponadto rodzice dziecka mogą zwrócić się do dyrektora o przyjęcie do niższej klasy niż wynika to z sumy ukończonych lat nauki szkolnej, np. ze względu na wiek dziecka.

Для зарахування дитини до школи необхідно подати заяву до директора школи (зразок заяви та додаткових заяв, що додаються - в кінці статті). Якщо школа не має вільних місць у класі, то батьки (опікуни) дитини з-за кордону звертаються до відділу освіти м. Сієчніце, вул. Kolejowa 4А (будівля вокзалу тел. 71/786 09 95, 71/786 09 96, 512-286-703) з проханням вказати школу з вільними місцями.

Клас, у якому продовжити навчання, визначається за сумою закінчених шкільних років за кордоном. Клас (рік навчання) визначається на підставі документів, виданих школою за кордоном, а за їх відсутності - декларації батьків про загальну кількість років навчання за кордоном. Документи не обов’язково перекладати польською мовою присяжним перекладачем. Крім того, батьки дитини можуть попросити директора зарахувати її до нижчого класу, ніж це випливає із суми закінчених шкільних років, наприклад, через вік дитини.

Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku nauki (15 – 18 lat) mogą zostać przyjęci do szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu i Oławie.

Студенти з України у віці обов’язкової освіти (15-18) можуть бути прийняті до загальноосвітніх шкіл у Вроцлаві та Олаві.

Szkoły we Wrocławiu:

Licea ogólnokształcące (wykaz):

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (wykaz):

Szkoły na terenie powiatu wrocławskiego (wykaz):

Szkoły w Oławie (wykaz):

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie ul. ks. F. Kutrowskiego 31

Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie, ul. 3-go Maja 18 e

Liceum Ogólnokształcące nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie, pl. Zamkowy 10

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach, ul. Techników 26,

Załączniki