Aktualności

Wyprawka pierwszoklasisty na rok szkolny 2020/2021
30.06.2020
List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020
25.06.2020
Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020
22.06.2020
Bezpieczne wakacje 2020
22.06.2020
ZARZĄDZENIE NR 3/2020 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 2 w SIECHNICACH z dnia 18.05.2020 r.
21.05.2020
Zarządzenie 2/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach z dnia 18 maja 2020 r.
21.05.2020
Szczegółowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
21.05.2020
Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne
20.05.2020
Lista uczniów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach w roku szkolnym 2020/2021
28.04.2020
Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego
24.04.2020
Deklaracja woli zapisu ucznia do 1 klasy
20.04.2020
Informacje dla rodziców, dotyczące postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych z uwagi na trwający stan epidemii
03.04.2020
Informacja o feriach świątecznych
02.04.2020
List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do dyrektorów szkół i nauczycieli
31.03.2020
Rekrutacja w czasie zawieszonych zajęć w szkołach i przedszkolach (AKTUALIZACJA 27.03.2020 r.)
27.03.2020
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
25.03.2020
KOMUNIKAT!!!
24.03.2020
KOMUNIKAT Burmistrza Siechnic!!!
19.03.2020
Sprawy dotyczące LIBRUSA
19.03.2020
WAŻNE!!! Rekrutacja w czasie zawieszonych zajęć w szkołach i przedszkolach AKTUALIZACJA
17.03.2020