Eko szkoła

ZIELONY LAS

Akcja prowadzona jest przez Zakład Gospodarowania Odpadami w Oławie i skierowana jest do uczniów wszystkich typów szkół. Jej celem jest umacnianie proekologicznych postaw wśród dzieci oraz uczenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych tj.: makulatury, butelek typu PET, puszek aluminiowych i baterii. 

Informacja o surowcach:

  • MAKULATURA powinna być czysta i przewiązana sznurkiem lub zebrana w kartonach.
  • PUSZKI ALUMINIOWE I BUTELKI TYPU PET powinny być suche, czyste i zgniecione (za pomocą zgniatarki) i pakowane w workach, pojemnikach lub kartonach.
  • BATERIE powinny być zebrane w odpowiednich do tego celu przeznaczonych pojemnikach.

W A Ż N E

  • Surowce zbieramy i przynosimy do szkoły w jednym wyznaczonym dniu w miesiącu.
  • Proszę składać podpisane surowce (imię i nazwisko, klasa) w pudełkach koło portierni

Proszę pamiętać, że zgodnie z regulaminem akcji zważone surowce, są ważone raz jeszcze na wadze w ZGO. W przypadku dużych rozbieżności decyduje raport wagowy z wagi ZGO GAĆ. I ta wartość jest brana pod uwagę przy wynikach konkursu.

Aktualny regulamin akcji na stronie:

https://www.facebook.com/pg/zgogacolawa/photos/?tab=album&album_id=417286565414527

PODSUMOWANIE AKCJI ZIELONY LAS- PAŹDZIERNIK 2018R.

Do zakładu gospodarowania odpadami w Oławie przekazano w sumie  535 kg makulatury i 5kg baterii.

Ilość surowców zebrana przez poszczególne klasy:

5c- 279 kg makulatury i 3 kg baterii

6a- 183 kg makulatury i 1 kg baterii

6b – 43 kg makulatury i 1 kg baterii

PODSUMOWANIE AKCJI ZIELONY LAS- LISTOPAD 2018R.

Do zakładu gospodarowania odpadami w Oławie przekazano w sumie  360 kg makulatury i 20kg baterii.

W tym miesiącu bezkonkurencyjna okazała się klasa 5C, która zebrała 360 kg makulatury i 20 kg baterii.

Gratulacje!!!

Magdalena Zatoń

Powiązane relacje