Kalendarz klasyfikacji 2021/2022

Zakończenie  I semestru  28 stycznia 2022 r.

Informacje o stopniach niedostatecznych do 05 stycznia 2022 r.
(potwierdzenie pisemne od rodziców)

Wystawianie przewidywanych ocen  do 13 stycznia 2022 r.

Wystawienie ostatecznych ocen do 26 stycznia 2022 r.

Rada klasyfikacyjna  27 stycznia 2022 r.

Rada podsumowująca  17 lutego 2022 r.

Rozpoczęcie  II  semestru  14  lutego  2022 r.

Zakończenie roku szkolnego 24 czerwca 2022 r.

Informacja o ocenach niedostatecznych do 27 maja 2022 r.

(potwierdzenie pisemne od rodziców)

Wystawienie przewidywanych ocen końcowych  do 09 czerwca 2022 r.

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych do 09 czerwca 2022 r.

Wystawienie ocen rocznych do  17 czerwca 2022 r.

Rada klasyfikacyjna 20  czerwca 2022 r.

Bal na zakończenie nauki przez klasy ósme 21 czerwca 2022 r.

Gala Najlepszych Uczniów 23 czerwca 2022 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego  24 czerwca 2022 r.

Termin zgłoszenia zastrzeżeń do wystawionych ocen do 1 lipca 2022 r.

Rada podsumowująca 30 czerwca 2022 r

Egzaminy poprawkowe 24, 25,26  sierpnia 2022 r.