Kalendarz klasyfikacji 2020/2021

Zakończenie  I semestru  29 stycznia 2021 r.

Informacje o stopniach niedostatecznych do 22 grudnia 2020 r.
(potwierdzenie pisemne od rodziców)

Wystawianie przewidywanych ocen ( ołówkiem) do 21 stycznia 2021 r.

Wystawienie ostatecznych ocen długopisem 27 stycznia 2021 r.

Rada klasyfikacyjna  28 stycznia 2021 r.

Rada podsumowująca  4 lutego 2021 r.

Rozpoczęcie  II  semestru  01  lutego  2021 r.

Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021 r.

Informacja o ocenach niedostatecznych do 28 maja 2021 r.

(potwierdzenie pisemne od rodziców)

Wystawienie przewidywanych ocen końcowych ( ołówkiem) do 10 czerwca 2021 r.

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych do 10 czerwca 2021 r.

Wystawienie ocen rocznych długopisem  18 czerwca 2021 r.

Rada klasyfikacyjna 21  czerwca 2021 r.

Bal na zakończenie nauki przez klasy ósme 22 czerwca 2021 r.

Gala Najlepszych Uczniów 24 czerwca 2021 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego  25 czerwca 2021 r.

Termin zgłoszenia zastrzeżeń do wystawionych ocen do 2 lipca 2021 r.

Rada podsumowująca 1 lipca 2021 r

Egzaminy poprawkowe 25, 26,27  sierpnia 2021 r.