Kalendarz klasyfikacji 2019/2020

Zakończenie  I semestru  31  stycznia 2020 r.

Informacje o stopniach niedostatecznych  8 stycznia 2020r.
(potwierdzenie pisemne od rodziców)

Wystawianie przewidywanych ocen do  23 stycznia 2020r.

Wystawienie ostatecznych ocen  29 stycznia 2020r.

Rada klasyfikacyjna  30 stycznia 2020 r.

Rada podsumowująca  25 lutego 2020r.

Rozpoczęcie  II  semestru 3  lutego  2020r.

Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020r.

Informacja o ocenach niedostatecznych do  21 maja 2020r.

(potwierdzenie pisemne od rodziców)

Wystawienie przewidywanych ocen końcowych  9 czerwca 2020r.

Informacja o przewidywanych ocenach do 10 czerwca 2020r. (w formie pisemnej).

Wystawienie ocen  rocznych  17 czerwca 2020r.

Rada klasyfikacyjna 18  czerwca 2020r.

Bal na zakończenie nauki przez klasy ósme 19 czerwca 2020 r.

Gala Najlepszych Uczniów 24 czerwca 2020r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego  26 czerwca 2020 r.

Termin zgłoszenia zastrzeżeń do wystawionych ocen do 3 lipca 2020r.

Rada podsumowująca 1 lipca 2020r.

Egzaminy poprawkowe 25, 26, 27  sierpnia 2020r.