Kalendarz klasyfikacji 2023/2024

Zakończenie  I semestru  12 stycznia 2024 r.

Informacje o stopniach niedostatecznych do 20 grudnia 2023 r.
Wystawianie przewidywanych ocen  do 20 grudnia 2023 r.

Wystawienie ostatecznych ocen do 10 stycznia 2024 r.

Rada klasyfikacyjna  11 stycznia 2024 r.

Rada podsumowująca  01 lutego 2024 r.

Rozpoczęcie  II  semestru  29 stycznia  2024 r.

Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2024 r.

Informacja o ocenach niedostatecznych do 24 maja 2024 r.

Wystawienie przewidywanych ocen końcowych  do 05 czerwca 2024 r.

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych do 05 czerwca 2024 r.

Wystawienie ocen rocznych do  13 czerwca 2024 r.

Rada klasyfikacyjna 14  czerwca 2024 r.

Bal na zakończenie nauki przez klasy ósme 18 czerwca 2024 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego  21 czerwca 2024 r.

Termin zgłoszenia zastrzeżeń do wystawionych ocen do 28 czerwca 2024 r.

Rada podsumowująca 27 czerwca 2024 r.

Egzaminy poprawkowe 23, 26, 27  sierpnia 2024 r.