Nasi Patroni

Patronką naszej szkoły jest księżna Anna - królewna czeska z dynastii Przemyślidów. Po śmierci męża, Henryka Pobożnego, sprawowała prawdopodobnie przez jeden rok władzę regencyjną. Sprowadziła na Śląsk szpitalników z Czerwoną Gwiazdą, którzy w 1253 roku założyli Siechnice.

Biblioteka naszej szkoły od dnia 2 września 2002 roku nosi imię Profesora Wilhelma Zorna , który kierował działalnością Zakładu Doświadczalnego i Badawczego Hodowli Zwierząt w latach 1923-45. Była to jednostka naukowo-badawcza związana z Uniwersytetem Wrocławskim.

Aula naszej szkoły od dnia 2 września 2002 roku nosi imię Profesora Tadeusza Konopińskiego, założyciela i długoletniego dyrektora Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Siechnicach. Budynek w okresie powojennym pełnił funkcję ośrodka naukowo-badawczego kontynuując tradycje zapoczątkowane w tym obiekcie już w 1923 roku.

Załączniki