Rekrutacja - rok szkolny 2020/2021

UWAGA RODZICE DZIECI KANDYDUJĄCYCH DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIECHNICACH

BARDZO PROSIMY O WYDRUKOWANIE Z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACJI I ZŁOŻENIE W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA  28 LUTEGO 2020 ROKU ZGŁOSZEŃ O  PRZYJĘCIE DZIECKA DO 1 KLASY DO SEKRETARIATU  W GODZ. 7.00 - 16.30.

ZGŁOSZENIE DOTYCZY KANDYDATÓW ZAMELDOWANYCH W OBWODZIE SP2 SIECHNICE.

LINK DO ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACJI ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIECHNICACH 2020/2021.

DYREKTOR SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 2 W SIECHNICACH

Link do elektronicznego systemu rekrutacji:

https://nabor.pcss.pl/siechnice


Listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach w roku szkolnym 2020/2021 poniżej w załącznikach. 

Załączniki