Szkolny Ośrodek Kariery - Doradztwo Zawodowe

SzOK czyli Szkolny Ośrodek Kariery działa w naszym gimnazjum już od 2004 roku. Jego inicjatorką i pierwszym doradcą była pani Ewa Norkowska. Szkolny Ośrodek Kariery ma pomóc wszystkim uczniom w wyborze zawodu i dalszej drogi kształcenia, a przede wszystkim osiągnięciu sukcesu edukacyjnego i zawodowego. Obecnie SzOK prowadzony jest przez szkolnego doradcę zawodowego Witolda Szymańskiego. 

Informacja dla rodziców
Zapraszam Państwa do odwiedzania strony Interentowej 

Międzyszkolnego Ośrodka Wspierania 

Aktywności Zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego 

we WrocławiuOśrodek koordynuje pracę szkolnych doradców zawodowych we wrocławskich szkołach oraz posiada niezbędna wiedzę przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Na tej stronie zniejdziemy również wszystkie informacje związane z REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH.

Link: http://www.doradcy-wroclaw.pl/

Drogi Absolwencie: zanim opuścisz mury naszej szkoły i udasz się na "podbój świata", zanim wybierzesz zawód i szkołę ponadgimnazjalną i ponadpodstawową, powinieneś:

 • poznać i rozwijać swoje zainteresowania,
 • poznać swoje mocne i słabe strony,
 • określić swoje predyspozycje zawodowe,
 • poznać zawody, rynek pracy i prawa nim rządzące,
 • poznać typy szkół ponadgimnazjalnych, kierunki i profile kształcenia,
 • nauczyć się planować swoją karierę,
 • określić swoje możliwości edukacyjne i zawodowe.

Zadania doradcy zawodowego:

 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne
  i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie zasobów informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 3. Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
 4. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę.

Oferta SzOK skierowana jest do uczniów, ich rodziców i nauczycieli. 

SzOK oferuje uczniom:

 • zajęcia warsztatowe,
 • porady indywidualne,
 • aktualne informacje na temat szkolnictwa ponadgimnazjalnego i zasad rekrutacji,
 • aktualne informacje o rynku pracy i zawodach,
 • testy i kwestionariusze.

Kontakt ze Szkolnym Doradcą Zawodowym poprzez dziennik Librus lub mail: [email protected]

Witold Szymański
Szkolny Doradca Zawodowy

Załączniki
Powiązane relacje