Uroczystości szkolne 2020/2021

Kalendarz uroczystości szkolnych, działań i akcji o charakterze wychowawczym i profilaktycznym
w roku szkolnym 2020/2021

DATA

WYDARZENIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

01.09.2020

Rozpoczęcie roku szkolnego

Wychowawcy klas

Wrzesień 2020

Dzień Sportu klas I - III

Wychowawcy klas, nauczyciele wf

IX/X.2020

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

K. Haśkiewicz

Październik 2020

Pasowanie na ucznia klasy I SP

Wychowawcy klas I

Październik 2020

Dzień Papieski

Nauczyciele katecheci

14.10.2020

Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej

E. Chyży, I. Morawska–Kuchno,

B. Martyna, E. Perkowska

Październik 2020

Dzień Dyni

Nauczyciele j. angielskiego

Listopad 2020

Obchody Święta Niepodległości

Nauczyciele historii, wos-u, informatyki, plastyki

Listopad 2020

Dzień Absolwenta

Doradca zawodowy,

Samorząd Uczniowski

Grudzień 2020

Paczki dla Kombatantów

Wychowawcy klas,

M. Rachwał

18.12.2020

Gminny Przegląd Jasełek i Zespołów Kolędniczych

E. Chyży, G. Wychowaniec

I. Kuchno-Morawska, wychowawcy klas

Grudzień 2020

Wspólne kolędowania, Wigilie klasowe

Wychowawcy klas, E Chyży,

G. Wychowaniec

Luty 2021

Dzień Bezpiecznego Internetu

Pedagodzy szkolni, nauczyciele informatyki

01.03.2021

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

A. Nadbrzeski,

K. Haśkiewicz

21.03.2021

Dzień wiosny

Wychowawcy klas

Kwiecień 2021

Rocznica zbrodni katyńskiej

M. Rachwał, A. Suty

Maj 2021

Święto Konstytucji 3 Maja  

W. Szymański, Katarzyna Woźniak, Beata Dziambor,

ks. K. Sławiński

01.06.2021

Szkolne zawody sportowe, Dzień Dziecka/Dzień Zdrowia

Nauczyciele wf, wychowawcy

Czerwiec 2021

Tydzień dla zdrowia

Pedagodzy szkolni,

wychowawcy klas

Czerwiec 2021

Zakończenie szkoły przez kl. VIII

Wychowawcy klas VIII

Czerwiec 2021

Gala Najlepszych Uczniów

Zespół ds. promocji, Wychowawcy klas

25.06.2021

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Wychowawcy