Uroczystości szkolne 2021/2022

Kalendarz uroczystości szkolnych, działań i akcji o charakterze

wychowawczym i profilaktycznym w roku szkolnym 2021/2022

DATA

WYDARZENIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

01.09.2021

Rozpoczęcie roku szkolnego

Wychowawcy klas

Wrzesień 2021

Dzień Sportu klas I - III

Wychowawcy klas,
nauczyciele wf

IX/X.2021

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

K. Haśkiewicz

Październik 2021

Pasowanie na ucznia klasy I SP

Wychowawcy klas I

Październik 2021

Dzień Papieski

Nauczyciele katecheci

14.10.2021

Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej

E. Chyży, I. Morawska–Kuchno,

K. Bocian-Woźniak

Październik 2021

Dzień Dyni

Nauczyciele j. angielskiego

Listopad 2021

Obchody Święta Niepodległości

Nauczyciele historii, wos-u, informatyki, muzyki, A. Trelak

Listopad 2021

Dzień Absolwenta

Doradca zawodowy,

Samorząd Uczniowski, wychowawcy, absolwenci

Listopad 2021

Dzień Życzliwości

Wychowawcy, specjaliści, świetlica

Grudzień 2021

Paczki dla Kombatantów

Wychowawcy klas, M. Rachwał,

G. Kowal, A. Trelak

Grudzień 2021

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu

M. Rachwał, G. Kowal, A. Trelak

16.12.2021

Kiermasz Szkolny

Wychowawcy klas, G. Kowal,

A. Trelak, G. Wychowaniec,

Ks. K. Sławiński

21.12.2021

Szkolny Przegląd Jasełek i Zespołów Kolędniczych

E. Chyży, G. Wychowaniec

I. Kuchno-Morawska, wychowawcy klas

Grudzień 2021

Wspólne kolędowania, Wigilie klasowe

Wychowawcy klas, E Chyży,

G. Wychowaniec

Luty 2022

Dzień Bezpiecznego Internetu

Pedagodzy szkolni, nauczyciele informatyki

01.03.2022

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

M. SKRĘTKOWICZ-NIESTRZĘBA,
A. Suty

21.03.2022

Dzień wiosny

Wychowawcy klas

Kwiecień 2022

Rocznica zbrodni katyńskiej

M. Rachwał, A. Nadbrzeski

Maj 2022

Święto Konstytucji 3 Maja  

B. Dziambor,  ks. K. Sławiński,

B. Czermińska

01.06.2022

Szkolne zawody sportowe, Dzień Dziecka/Dzień Zdrowia

Nauczyciele wf;
wychowawcy

Czerwiec 2022

Tydzień dla zdrowia

Pedagodzy szkolni,

wychowawcy klas

Czerwiec 2022

Zakończenie szkoły przez kl. VIII

Wychowawcy klas VIII

Czerwiec 2022

Gala Najlepszych Uczniów

Zespół ds. promocji,
Wychowawcy klas

24.06.2022

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Wychowawcy