Uroczystości szkolne 2023/2024

Kalendarz uroczystości szkolnych, działań i akcji o charakterze
wychowawczym i profilaktycznym w roku szkolnym 2023/2024

DATA

WYDARZENIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

04.09.2023

Rozpoczęcie roku szkolnego

Wychowawcy klas

Wrzesień 2023

Dzień Sportu klas I - III

Wychowawcy klas, nauczyciele wf

IX/X.2023

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

K. Haśkiewicz

IX/X.2023

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy

M. Rachwał

Październik 2023

Pasowanie na ucznia klasy I SP

Wychowawcy klas I

13.10.2023

Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej

E. Chyży, I. Morawska–Kuchno,

M. Skrętkowicz-Niestrzęba

Październik 2023

Dzień Dyni

Nauczyciele j. angielskiego,

nauczyciele klas 1-3

Listopad 2023

Obchody Święta Niepodległości

Nauczyciele historii, wos-u, informatyki, muzyki, A. Trelak, M. Rachwał

Listopad 2023

Dzień Absolwenta

Doradca zawodowy, Samorząd Uczniowski, wychowawcy, absolwenci

Listopad 2023

Dzień Życzliwości

Wychowawcy, specjaliści, świetlica

Grudzień 2023

Dzień Gier Planszowych

M. Teichert, W. Szymański,

nauczyciele klas 1-3

Grudzień 2023

Akcja pomocy dla Kombatantów zamieszkałych na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej

Wychowawcy klas, M. Rachwał,

G. Kowal, A. Trelak

Grudzień 2023

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu

M. Rachwał, G. Kowal, A. Trelak

11 grudnia 2023

Dzień Robotyki

J. Dusza, G. Drwal, W. Szymański

15.12.2023

Kiermasz Szkolny

Wychowawcy klas, G. Kowal,

A. Trelak, Ks. K. Sławiński

22.12.2023

Szkolny Przegląd Jasełek i Zespołów Kolędniczych

E. Chyży, G. Wychowaniec

I. Kuchno-Morawska, wychowawcy klas

Grudzień 2023

Wspólne kolędowania, Wigilie klasowe

Wychowawcy klas, E Chyży,

G. Wychowaniec

Luty 2024

Dzień Bezpiecznego Internetu

Pedagodzy szkolni, nauczyciele informatyki

01.03.2024

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

M. Schmidt-Rauchut, J. Sykuła,

B. Dziambor

21.03.2024

Dzień wiosny

Wychowawcy klas

Marzec 2024

Turniej Szachowy

M. Kielar, W. Szymański

Kwiecień 2024

Rocznica zbrodni katyńskiej

M. Rachwał, A. Nadbrzeski

30 kwietnia 2024

Święto Konstytucji 3 Maja  

A. Suty,  ks. K. Sławiński,

B. Czermińska

03.06.2024

Szkolne zawody sportowe, Dzień Dziecka/Dzień Zdrowia/Piknik Rodzinny

Nauczyciele wf; wychowawcy

Czerwiec 2024

Tydzień dla zdrowia

Pedagodzy szkolni,  wychowawcy klas

18.06.2024

Zakończenie szkoły przez kl. VIII

Wychowawcy klas VIII

20.06.2024

Gala Najlepszych Uczniów

Zespół ds. promocji, Wychowawcy klas

21.06.2024

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Wychowawcy