Uroczystości szkolne 2019/2020

Kalendarz uroczystości szkolnych, działań i akcji o charakterze wychowawczym i profilaktycznym
w roku szkolnym  2019/2020

DATA

WYDARZENIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

02.09.2019

Rozpoczęcie roku szkolnego

Wychowawcy klas

Wrzesień 2019

Dzień Sportu

Wychowawcy klas, nauczyciele wf

IX/X.2019

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

K. Haśkiewicz

Październik 2019

Pasowanie na ucznia klasy I SP

Wychowawcy klas I

Październik 2019

Dzień Papieski

Nauczyciele katecheci

14.10.2019

Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej

E. Chyży, I. Morawska–Kuchno,

B. Martyna, E. Perkowska

Październik 2019

Dzień Dyni

Nauczyciele j. angielskiego

Listopad 2019

Obchody Święta Niepodległości

Nauczyciele historii, wos-u, informatyki, plastyki

Listopad 2019

Dzień Absolwenta

Doradca zawodowy,

Samorząd Uczniowski

Grudzień 2019

Paczki dla Kombatantów

Wychowawcy klas,

M. Rachwał

18.12.2019

Gminny Przegląd Jasełek i Zespołów Kolędniczych

E. Chyży, G. Wychowaniec

I. Kuchno-Morawska, wychowawcy klas

Grudzień 2019

Wspólne kolędowania, Wigilie klasowe

Wychowawcy klas, E Chyży,

G. Wychowaniec

Styczeń 2020

Orszak Trzech Króli

Katecheci

Luty 2020

Dzień Bezpiecznego Internetu

Pedagodzy szkolni, nauczyciele informatyki

01.03.2020

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

A. Nadbrzeski,

K. Haśkiewicz

21.03.2020

Dzień wiosny

Wychowawcy klas

Kwiecień 2020

Rocznica zbrodni katyńskiej

M. Rachwał, A. Suty

Maj 2020

Święto Konstytucji 3 Maja  

W. Szymański, Katarzyna Woźniak, Beata Dziambor,

ks. K. Sławiński

01.06.2020

Szkolne zawody sportowe, Dzień Dziecka/Dzień Zdrowia

Nauczyciele wf; wychowawcy

Czerwiec 2020

Tydzień dla zdrowia

Pedagodzy szkolni,

wychowawcy klas

Czerwiec 2020

Zakończenie szkoły przez kl. VIII

Wychowawcy klas VIII

Czerwiec 2020

Gala Najlepszych Uczniów

Zespół ds. promocji, Wychowawcy klas

26.06.2020

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Wychowawcy