PROJEKT UNIJNY
PROJEKT UNIJNY

Harmonogram zajęć w ramach projektu 
Wspólnie ku lepszej edukacji w gminach Kobierzyce, Kąty Wrocławskie i Siechnice
(Bielany, Pustków W, SP2 Kąty, Smolec, SP2 Siechnice)”

(obowiązujący od dnia 31 maja 2021 r.)

• J. angielski
1 grupa – wtorek          – 7 lekcja
2 grupa – poniedziałek – 7 lekcja
3 grupa – poniedziałek – 8 lekcja
4 grupa – czwartek       – 7 lekcja

• Zajęcia kreatywne
1 grupa – czwartek       – 0 lekcja (7.15-8.00)
2 grupa – poniedziałek – 7 lekcja

Zajęcia rozwijające z matematyki
1 grupa – piątek           – 0 lekcja (7.15-8.00)
2 grupa – środa            – 0 lekcja (7.15-8.00)
3 grupa – czwartek       – 0 lekcja (7.15-8.00)
4 grupa – poniedziałek – 7 lekcja

Zajęcia przyrodnicze
1 grupa -  środa           – 0 lekcja (7.00-7.45)
2 grupa – czwartek      – 9 lekcja
3 grupa – środa           – 8 lekcja
4 grupa – środa           – 8 lekcja

• Logopedia
1 grupa – czwartek      – 3 lekcja
2 grupa – piątek          – 4 lekcja
3 grupa – czwartek      – 4 lekcja
4 grupa – piątek          – 6 lekcja

• Terapia biofeedback
Terminy ustalone indywidualnie z rodzicami uczniów wytypowanych do zajęć.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Siechnicach realizuje projekt "Wspólnie ku lepszej edukacji" współfinansowany z funduszy unijnych dla szkół w Gminie Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice.”

W ramach realizacji projektu szkoła zostanie doposażona w:

 • pracownia informatyczna
 • dwa monitory multimedialne,
 • pracownia przyrodnicza
 • pracownia językowa
 • zestaw pomocy i narzędzi do terapii Metodą Warnkego

Wykaz zajęć realizowanych w ramach projektu:

 • język angielski
 • zajęcia kreatywne
 • robotyka
 • zajęcia rozwijające z matematyki
 • zajęcia przyrodnicze
 • terapia Metodą Warnkego
 • terapia biofeedback
 • zajęcia logopedyczne

Dla wszystkich uczniów szkoły będą organizowane pokazy fizyczno-chemiczne oraz wycieczki edukacyjno-kulturalne.

Nauczyciele szkoły będą mogli podnieść swoje kompetencje poprzez udział w licznych szkoleniach i kursach.

Załączniki
Powiązane relacje