Podręczniki

UWAGA RODZICE UCZNIÓW WSZYSTKICH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIECHNICACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Informuję, że na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw podręczniki dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2019/2020 będą zapewnione bezpłatnie w ramach dotacji z budżetu państwa. 

Rodzice powinni zaopatrzeć dzieci indywidualnie jedynie w podręczniki wg następującego zestawienia (załączniki).

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
Cezar Szeligiewicz

Załączniki