Konkursy

Świetlica szkolna serdecznie zaprasza wszystkich uczniów klas 1-3 do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. "Bezpieczne i kreatywne ferie w dobie pandemii bez cienia nudy”

Podziel się swoimi ciekawymi pomysłami i wrażeniami ze spędzonych ferii zimowych. Opowiedz nam o tym bez słów, za pomocą plastycznego obrazu. Narysuj lub namaluj dowolną techniką obrazek, na którym pokażesz jak ciekawie spędziłeś(aś) ferie zimowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Celem konkursu jest propagowanie bezpiecznego i kreatywnego spędzania ferii zimowych w dobie pandemii COVID-19.

Regulamin:
1. Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna
2. Koordynator konkursu: Joanna Ruczaj
3. W konkursie uczestniczą uczniowie klas I – III.
4. Czas trwania konkursu: do 25 stycznia 2021r.
5. Zasady uczestnictwa w konkursie:
konkurs polega na wykonaniu rysunku lub plastycznego obrazu, który będzie nawiązywał do kreatywnej i bezpiecznej formy spędzania ferii zimowych w dobie pandemii.
6. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej i w dowolnym formacie, mogą być również w formie książeczki.
7. Każda praca konkursowa powinna być czytelnie podpisana na odwrocie i zawierać informacje: imię i nazwisko ucznia/autora pracy, klasa
8. Prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej znajdującej się w sali 3.05, lub w razie zamkniętej szkoły przesłać zdjęcie wykonanej pracy na adres [email protected] Plik powinien być dokładnie opisany (imię, nazwisko i klasa).
9. Dla każdego uczestnika konkursu przewidziane są dyplomy i drobne upominki, dla laureatów konkursu - nagrody rzeczowe.
10. Wszystkie prace konkursowe zostaną wyeksponowane w formie wystawy w przestrzeni szkolnej oraz zaprezentowane na stronie internetowej szkoły w zakładce świetlica.

Szanowni Państwo!

Nasza świetlica (sala 3.05) bierze udział w MIĘDZYNARODOWYM

PROJEKCIE EDUKACYJNYM „KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE”.

Czas realizacji projektu : 01.X.2020 - 30.V.2021

Główne cele projektu:

  • Wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci poprzez twórcze działania plastyczne.
  • Inicjowanie i popularyzowanie kreatywnych zabaw i dziecięcej twórczości plastycznej.

    Cele szczegółowe:
  • Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie małej motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, wyobraźni, uwagi.
  • Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki i aktywności dziecka w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój.
  • Wyzwalanie ekspresji twórczej i naturalnej kreatywności.
  • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

Przebieg projektu: minimum raz w miesiącu chętne dzieci wykonują w świetlicy pod nadzorem nauczyciela pracę plastyczną wybraną techniką plastyczną, inspirowaną blogiem Kreatywne Prace Plastyczne. Zdjęcia wykonanych prac dzieci będą umieszczane na stronie FACEBOOK organizatora „Kreatywne Prace Plastyczne” Na zdjęciach nie będzie umieszczany wizerunek dziecka a jedynie praca.

Umieszczanie zdjęć pracy dziecka na stronie FB organizatora jest równoznaczne z akceptacją warunku - pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych na publikację prac plastycznych dziecka na stronie Kreatywne Prace Plastyczne.

Podsumowanie projektu zostanie opublikowane na początku czerwca 2021 na stronie Kreatywne Prace Plastyczne.

Koordynator projektu - Joanna Ruczaj
 

Tworzymy gry planszowe

Co można robić w jesienne wieczory? Czytać książkę? Grać w grę komputerową?

Oczywiście, że nie tylko! Można grać w grę planszową przez siebie wymyśloną.

Takie tworzenie gry to nie tylko zabawa sama w sobie, ale kształtowanie wyobraźni, kreatywności oraz myślenie przyczynowo-skutkowe.

Świetliczaki wkroczyły do akcji. Powstał konkurs na najciekawszą grę planszową.

Każdy musiał  wymyślić fabułę gry, według której chciał grać. Wszyscy byli bardzo zaangażowani. Powstały różne: na wyścigi, od startu do mety ( z przeszkodami, ułatwieniami takimi jak specjalne pola, które przenoszą gracza bliżej mety, lub dodatkowe rzuty kostką).

Po ukończeniu pracy, każdy miał okazję do zagłosowania na najciekawszą .

Każda gra planszowa  była inna, niepowtarzalna i  wyjątkowa.

Wybrane zostały dwie najlepsze. Autorkami ich są Stella Ciechacka i Nadia Jankowska.

Dzięki graniu  wymyślonymi przez siebie planszówkami,  niestraszne nam będą jesienne 
i zimowe wieczory.

Załączniki