Harmonogram pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy