Zajęcia pedagogiczne w ramach innowacji pedagogicznej "Zrozumieć Innych"

W ramach innowacji pedagogicznej,, Zrozumieć Innych'' pedagog szkolny p. Grażyna Kowal i terapeuta pedagogiczny p. Anna Trelak przeprowadziły zajęcia w dniach 15.02 do 19.02. 2021r. w klasach szóstych w Szkole Podstawowej nr 2. Pierwszym tematem, z którym zapoznano dzieci, był autyzm. Uczniowie klas szóstych mogli, dzięki ćwiczeniom, które wykonywali, poczuć, co czują osoby dotknięte autyzmem. Z jakimi barierami borykają się w codziennym życiu, jak również w jaki sposób reagować podczas trudnych sytuacji. Innowacja, w której uczestniczyli uczniowie klas szóstych, ma na celu przybliżenie problemów osób niepełnosprawnych, jak również uwrażliwić młodych ludzi na innych i wyposażyć ich w wiedzę, która zaowocuje umiejętnością pomocy drugiemu człowiekowi, dotkniętemu niepełnosprawnością.