XXI Przegląd Jasełek i Zespołów Kolędniczych - film