Współpraca ze studentkami Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Nawiązano współpracę ze studentkami Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu, która zaowocowała udziałem w projekcie socjalnym. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w warsztatach poświęconych podniesieniu poziomu wiedzy młodzieży gimnazjalnej na temat osób niepełnosprawnych intelektualnie. W marcu grupa wolontariuszy spotkała się na zajęciach terapeutycznych z osobami niepełnosprawnymi. Efektem współpracy był przedstawiony na forum szkoły, pokaz kreacji wieczorowych, stworzonych podczas warsztatów. Uczestnicy projektu odwiedzili także podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrocławiu. Uczniowie obserwowali zajęcia grupowe rozwijające talenty i zainteresowania teatralne, muzyczne, plastyczne niepełnosprawnej młodzieży. Dzięki projektowi młodzież gimnazjalna mogła pokonać swoje obawy, a niepełnosprawni podnieść swoją samoocenę.

Powiązane strony