Śladami siechnickich pomników przyrody
Śladami siechnickich pomników przyrody

Mimo pięknej, słonecznej aury, przenieśmy się na moment do chłodnego marca, kiedy to klasa 2b wybrała się na spacer śladami siechnickich pomników przyrody.
Zanim jednak wyruszyła,  rozpoczęła zajęcia w ekopracowni. Dzieci dowiedziały się, czym są pomniki przyrody i jakie mają  znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Utrwaliły także swoją wiedzę na temat różnych form ochrony przyrody. W atlasach geograficznych  wskazały parki narodowe oraz krajobrazowe, które znajdują się na terenie Dolnego Śląska.
Podczas spaceru uczniowie odnaleźli przy ulicy 1 Maja oraz przy ulicy Fabrycznej stare dęby szypułkowe, liczące około 200 lat. Dowiedzieli się, że drzewa te są chronione prawem i mają szczególną wartość kulturową i ekologiczną.

Działanie realizowane w ramach projektu, pn. ,, Ekolekcje w ławce i na trawie" dofinansowanego z programu ,, EKOPRACOWNIA - zielone serce szkoły" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.