Projekt edukacyjny: I ty możesz zostać Św. Mikołajem

W ramach projektu grupa składająca się z 10 wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas przeprowadziła akcję charytatywną na rzecz dzieci z terenu naszej gminy. Od października do grudnia b.r. zbierali w szkole słodycze, zabawki, książki i przybory szkolne. Przygotowali paczki we współpracy ze świetlicą środowiskową Sióstr Elżbietanek Gimnazjaliści wręczyli je 6.XII dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materalnej. W sumie rozwieźli do rodzin ok.150 paczek.

Powiązane strony