Kodeks ekologa Świetliczaka
Kodeks ekologa Świetliczaka

Uczniowie uczęszczający na zajęcia do szkolnej świetlicy przygotowały występ podsumowujący działania minionego Tygodnia dla Ziemi. Dzieci przypomniały w nim zasady, jakimi powinniśmy się kierować chcąc dbać o naszą planetę. Zaśpiewały również piosenkę, której przesłanie jest dobrze znane naszym uczniom: ,,Z ekologią za pan brat".

Działanie realizowane w ramach projektu, pn. ,,Ekolekcje w ławce i na trawie" dofinansowanego z programu ,, EKOPRACOWNIA - zielone serce szkoły" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.