Klasy 2c i 2e na wycieczce edukacyjnej w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Oławie oraz Zakładzie Gospodarowania Odpadami GAĆ
Klasy 2c i 2e na wycieczce edukacyjnej w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Oławie oraz Zakładzie Gospodarowania Odpadami GAĆ

Dzisiaj uczniowie z klas 2c i 2e w ramach wycieczki edukacyjnej odwiedzili Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oławie oraz Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ.

Nasza przygoda rozpoczęła się od spotkania z pracownikami Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, którzy opowiedzieli nam o procesach gromadzenia i oczyszczania ścieków. Poznaliśmy różne etapy oczyszczania wody oraz technologie stosowane w zakładzie. To nie tylko ciekawa lekcja nauki, ale także ważna lekcja świadomości ekologicznej.

Następnie udaliśmy się do Zakładu Gospodarowania Odpadami GAĆ, gdzie spotkaliśmy się z kolejnymi ekspertami. Tutaj poznaliśmy zasady funkcjonowania zakładu ZGO Gać i dowiedzieliśmy się, jakie działania podejmuje się w celu efektywnego zarządzania odpadami.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Oławie oraz Zakładowi Gospodarowania Odpadami GAĆ za ciepłe przyjęcie, fascynujące zajęcia i upominki, które otrzymaliśmy. Szczególne podziękowania kierujemy również do Pani Joanny Sztyk za perfekcyjną organizację wycieczki.