Europejski Dzień Języków

W dniu 26 września obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków. Klasy 4-8 przygotowały plakaty techniką collage przedstawiające najciekawsze informacje dotyczące różnych krajów europejskich. W konkursie wzięło udział 11 klas. Spośród dostarczonych prac tylko 6 spełniło wszystkie wymagane regulaminem konkursu kryteria, tzn. format A2, technika collage, napis w oryginalnym języku danego kraju. Dlatego spośród tych prac jury wyłoniło zwycięską trójkę:

Nagrodzone prace to:

1 miejsce - Wielka Brytania (klasa 6b)
Nagroda: oceny bdb z jęz. ang. w kategorii aktywność, zwolnienie z odpowiedzi ustnej i kartkówek w dniu 30 września

2 miejsce - Polska (klasa 6a)     
Nagroda: oceny bdb z jęz. niem. w kategorii aktywność, zwolnienie z odpowiedzi ustnej w dniu 30 września

3 miejsce - Hiszpania (klasa 7b)               
Nagroda: oceny bdb z plastyki, zwolnienie z odpowiedzi ustnej w dniu 30 września

Ponieważ jury nie mogło przejść obojętnie wobec prac zdyskwalifikowanych postanowiło przyznać spośród nich 1 wyróżnienie, które otrzymała klasa 4A z pracą dotyczącą Ukrainy! Nagrodą dla tej klasy są punkty dodatnie dla każdego ucznia (+20pkt.) za zaangażowanie i wkład pracy w wykonanie plakatu.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Dziękujemy za udział w konkursie wszystkim klasom i zapraszamy do uczestnictwa w rywalizacji za rok!

Koordynatorki konkursu dla klas 4-8
Joanna Borecka-Papiorek i Beata Horbal

Powiązane osiągniecia