Działania Koła Przyrodniczego
Działania Koła Przyrodniczego

W ramach koła przyrodniczego Nikodem z klasy 1 E przyniósł do szkoły różne rodzaje drewna: buk, brzozę i jesion. Uczniowie mogli porównać wygląd kory, wnętrze, a nawet powąchać drewno (zwycięzcą została brzoza). Nikodem przedstawił wiele ciekawych faktów o drzewach. Wiedzę uzupełniliśmy zajęciami z Uniwersytetu Dzieci w Klasie.

Działanie realizowane w ramach projektu, pn. ,,Ekolekcje w ławce i na trawie" dofinansowanego z programu,, EKOPRACOWNIA - zielone serce szkoły" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Narodowego Funduszu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Narodowy Fundusz Ochrony