Audycja wyjazdowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu

W piątek, 14 maja uczniowie klas młodszych mieli okazję zetknąć się z jedną z najstarszych gałęzi sztuki, z tańcem. Podczas kolejnej już audycji wyjazdowej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu artyści teatru operowego z towarzyszeniem pianina zademonstrowali dzieciom, jak przebiegał rozwój tańca od średniowiecza po czasy współczesne. Pokazali, jak wraz ze zmianami społecznymi i kulturowymi, pojawiały się odrębne zwyczaje i formy taneczne. Uczniowie obejrzeli pokaz tańców od zgodnych z etykietą dworską - pawana, menuet, po współczesne: walc i tango. Artyści nie tylko zatańczyli, ale też zachęcali do tańca ucząc widzów podstawowych kroków menueta i polki.