Akademia Bezpiecznego Puchatka

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Klasie 1a udało się zrealizować zagadnienia i zdobyć Certyfikat dla siebie i szkoły.

Klasa 1a zrealizowała projekt Uniwersytetu Dzieci Mali Matematycy. 

Celem projektu było wykształcenie wyobraźni oraz intuicji matematycznej. Nauczenie  dzieci samodzielnego myślenia, rozwiązywania problemu oraz dostrzegania regularności. Dzieci  rozwinęły pasję, myślenie logiczne i matematyczne, a także odkryły, że matematyką można się bawić.