Zmiany w organizacji zajęć w szkołach w Siechnicach

Szanowni Państwo,

Drodzy Nauczyciele i Rodzice,

Informuję, że w roku szkolnym 2024/2025 jesteśmy zmuszeni częściowo wprowadzić system dwuzmianowy w obu szkołach w Siechnicach: Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej oraz Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Osiedlowej. Mimo zakończenia budowy nowej szkoły przy ul. Osiedlowej, która była opóźniona o ponad pięć lat, problem przepełnienia nie został w pełni rozwiązany. Projekt szkoły z 2015 roku, realizowany z uporem, nie przewidywał tak znaczącego wzrostu liczby uczniów ani możliwości dalszej rozbudowy. W rezultacie, w momencie oddania, budynek okazał się już niewystarczający.

Obecnie podjęliśmy rozmowy z kurią w celu zmniejszenia liczby godzin lekcji religii, co pozwoliłoby na udostępnienie dodatkowych sal lekcyjnych. Rozpoczęliśmy także prace koncepcyjne nad rozbudową SP1, w tym nad budową nowej sali sportowej. Mimo to by zapewnić odpowiedni standard nauczania jesteśmy zmuszeni wprowadzić częściowo system dwuzmianowy w obu placówkach.

W Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Osiedlowej, po uzgodnieniach z dyrekcją, w pierwszym semestrze na drugą zmianę będą uczęszczały dzieci z siedmiu klas pierwszych. Po feriach zimowych, nastąpi zmiana, na drugą zmianę będą chodziły dzieci z siedmiu klas drugich. Natomiast, pierwszoklasiści będą chodzić na godziny poranne. 

W Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej, przez oba semestry na drugą zmianę będą uczęszczały dzieci z klas pierwszych. W obu szkołach zapewniona zostanie opieka świetlicowa dla dzieci uczęszczających na drugą zmianę.

Zdajemy sobie sprawę, że dwuzmianowość może stanowić wyzwanie dla uczniów, rodziców i nauczycieli, dlatego dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować ewentualne trudności i zapewnić jak najlepsze warunki nauki dla wszystkich dzieci.

Z poważaniem,
Jakub Kłosiński 
Zastępca Burmistrza