Lista dzieci przyjętych do klasy 1 w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach