Dolnośląski Program Wspierania Uzdolnień

Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Dolnośląskiego stworzył program, który
będzie wspierał utalentowanych Dolnoślązaków, w ramach
Dolnośląskiego Programu Wspierania Talentów.

Głównym celem i zadaniem Programu jest przyznanie stypendium
utalentowanym osobom, by umożliwić im start w prestiżowych
międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach.
O jednorazowe stypendium może ubiegać się osoba, która jest uczniem
(słuchaczem) lub studentem (tryb stacjonarny, studia I i II stopnia)
szkoły podstawowej albo ponadpodstawowej lub uczelni z terenu
województwa dolnośląskiego.

Wnioskodawca może ubiegać się o jednorazowe stypendium nie częściej
niż jeden raz w roku budżetowym, jednak nie później niż do dnia 31
października danego roku.

Zwracam się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie informacji o
realizowanym Programie, poprzez umieszczenie na swojej stronie
internetowej oraz tablicy ogłoszeń.

Dane kontaktowe do osoby merytorycznej:

Anna Kokot - Rutkowska
Tel: 71 377 28 13
[email protected]


Lucyna Kurowska-Trudzik
Tel: 71 377 28 08
[email protected]

Poniżej zamieszczam link dot. programu, a w załączeniu pismo
Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, Marcina Krzyżanowskiego.

Załączniki