Akcja-inspiracja! Piknik edukacyjny ogólnopolskiej organizacji PROJEKTOR

Podstawowe informacje

 • „Projektor-wolontariat studencki” to ogólnopolska organizacja, której fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, w związku z czym zajęcia są dla szkoły i uczniów całkowicie darmowe.
 • Wydarzenie jest inicjatywą mającą na celu pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej uczniów z różnych dziedzin nauki oraz zainspirowanie ich do dalszego rozwoju umiejętności.
 • Wolontariusze poprowadzą po 4 warsztaty po 45 minut z każdej z 10 dziedzin (łącznie będzie to 40 zajęć, z których skorzystają Państwa uczniowie).
 • Nasi wolontariusze są pasjonatami dziedzin, z których prowadzą warsztaty i mają na ich temat rozległą wiedzę popartą doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dla uczniów różnych szkół, co zapewnia wysoką jakość zajęć.

Dziedziny warsztatów:

1.Robotyka

Uczniowie zostali wprowadzeni w świat programowania i nowych technologii. Poznali treści teoretyczne związane z robotyką i programowaniem oraz nauczyli się tworzyć proste programy przy użyciu robotów Dash oraz Codey Rocky.
Warsztaty przeprowadzone zostały wśród uczniów klas 5-8.

2. Fizyka

Warsztaty zawierały część merytoryczną i praktyczną związaną z takimi zagadnieniami jak:

 • Generator Van de Graffa - pokazanie pola elektrycznego o wysokim napięciu ok 6kV
 • Przewodzenie prądu przez różne ośrodki
 • Woda jako dokonały przewodnik i izolator
 • Przepuszczenie sygnału audio przez człowieka- żywy przewód
 • Doświadczenia związane ze zjawiskiem próżni
 • Kula plazmowa
 • Pokazanie różnicy gęstości cieczy i gazów
  Warsztaty przeprowadzone zostały wśród uczniów klas 5-8.

3. Kreatywność

Na zajęciach uczniowie poznali postacie słynnych wynalazców i ich odkrycia. Przeprowadzona została burza mózgów na temat pomysłów na wynalazek. Uczniowie stworzyli prototypy własnych wynalazków.
Warsztaty przeprowadzone zostały wśród uczniów klas 1-3.

4. Chemia

W tabelce opisana jest część teoretyczna i praktyczna warsztatów z chemii.

Warsztaty mogą być dostosowane do uczniów klas młodszych lub starszych Doświadczenie

Treść merytoryczna

Klasy 0-6

Klasy 7-8

1.

CYLINDRY – zmiana koloru roztworów kwasów i zasad pod wpływem różnych odczynników

Uczniowie dowiadzieli się o niebezpieczeństwie związanym z użyciem kreta oraz o substancjach codziennego użytku – np. herbata, które mogą być wskaźnikami

Uczniowie dowiadzieli się o dysocjacji kwasów i zasad oraz jonach (i ich kolorach) wykrywanych przez wskaźniki

2.

GASZENIE ŚWIECZEK – płomień gaśnie pod wpływem gazu z suchego lodu (CO2)

Uczniowie dowiadzieli się co to jest suchy lód, skład powierza, gazy: tlen podtrzymujący spalanie (pożary) oraz CO2 (np. wydychany)

Uczniowie dowiadzieli się co to jest suchy lód, przypominają skład procentowy powierza, podstawowe postepowanie w przypadku pożarów, związane z odcięciem powietrza, gęstości gazów

3.

BAŃKI – dodanie suchego lodu do gorącej wody wymieszanej z płynem do naczyń powoduje powstanie gazu i wypychanie baniek

Doświadczenie mające charakter zabawy, uczniowie mogą dotknąć powstających baniek, które pękając uwalniają mleczno-biały gaz

Doświadczenie mające charakter zabawy, uczniowie mogą dotknąć powstających baniek, które pękając uwalniają mleczno-biały gaz

4.

DUCH – gwałtowna reakcja perhydrolu z nadmanganianem potasu, powodująca powstanie pary

Efektowne doświadczenie mające charakter pokazowy, poruszane są kwestie bezpieczeństwa w laboratorium chemicznym

Uczniowie dowiadzieli się co to jest woda utleniona i perhydrol, reakcje redoks, katalizatory reakcji, pojęcia reakcji egzo- i endotermicznej

5.

WARSTWY – sprawdzanie mieszalności różnych substancji, które można znaleźć z każdej kuchni

Uczniowie poznali pojęcie gęstości, zgadują w jakiej kolejności ułożą się substancje, poznają zasady obowiązujące w laboratorium chemicznym, porównanie kuchni do laboratorium

Uczniowie przypominają sobie pojęcie gęstości, odpowiadają w jakiej kolejności ułożą się substancje, poznają zasady laboratorium chemicznego, poznają pojęcie emulsji, rozpuszczania, zawiesiny, rozwarstwiania

6.

PAMPERS – napełnianie wodą dziecięcego pampersa

Doświadczenie wprowadza element zabawy, uczniowie poznają hydrożel – sztuczny śnieg

Doświadczenie wprowadza element zabawy, uczniowie poznają hydrożel, jego właściwości i zastosowanie

5. Zdrowe odżywianie

Uczniowie poznali modelowy talerz żywieniowy, dowiedzą się, jak od strony biologicznej stan głodu wpływa na nasz organizm oraz jak ważna jest codzienna aktywność fizyczna i jaką rolę odgrywa woda w organizmie człowieka. Uczniowie poznali sposoby na przygotowanie prostego i zdrowego drugiego śniadania do szkoły. Wykonają własne pasty kanapkowe oraz sałatkę. Warsztaty przeprowadzone zostały wśród uczniów klas 1-3.

6. Autoprezentacja i komunikacja

W pierwszej części spotkania uczniowie poznali techniki skutecznej autoprezentacji. Zgłębią wiedzę na temat mowy werbalnej i niewerbalnej, dowiedzą się, jak gestykulacja wpływa na autoprezentację. W drugiej części zajęć uczniowie poznali cechy dobrego komunikatu, dowiedzą się, jaki jest podział ról przyjmowanych przez osoby podczas pracy w grupie oraz przekonają się, jak aktywne słuchanie może usprawnić wspólne wykonywanie zadań.
Warsztaty przeprowadzone zostały wśród uczniów klas 7-8.

7. Pierwsza pomoc

Warsztaty mają na celu pokazać uczniom, że każdy z nas może być ratownikiem i przygotować do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu w społeczeństwie. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat omdleń, złamań, RKO, przećwiczą ustawienie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, zachowanie w przypadku omdleń, złamań. Warsztaty mają zwiększyć świadomość uczniów na temat ważności pierwszej pomocy.
Warsztaty przeprowadzone zostały wśród uczniów klas 4-6.

8. Animacje dziecięce

W życiu codziennym oprócz nauki ważny jest również czas na odpoczynek i zabawę. Uczestnicy warsztatów poznali wiele ćwiczeń, które pozwalają na kreatywne spędzenie wolnego czasu.
Warsztaty przeprowadzone zostały wśród uczniów klas 1-3.

9. Techniki koncentracyjne

Celem warsztatów było przedstawienie uczniom, jak ważna jest umiejętność skupienia uwagi i zapamiętywania w procesie nauki i w życiu codziennym. Uczniowie poznają techniki koncentracyjne zwiększające skuteczność nauki oraz skupiania się na wykonywanej czynności. Poznali również technikę relaksacyjną- trening Jakobsona, który rozwijaja samokontrolę, panowanie nad ciałem oraz koncentrację.
Warsztaty przeprowadzone zostały wśród uczniów klas 7-8.

10. Kryminalistyka

Celem projektu jest zapoznanie uczestników z dziedziną kryminalistyki oraz przedstawienie powiazania tej dziedziny z innymi dziedzinami nauki.

Plan:

1. Poznanie pojęć związanych z kryminalistyką, jej historia.

2. Kryminalistyka a inne dziedziny nauki.

3. Poznanie tajników pracy technika kryminalistyki, prezentacja walizki technika.

4. Różnica pomiędzy miejscem zbrodni a zdarzenia, technikiem kryminalistycznym a detektywem.

5. Zabezpieczenie i działania na miejscu zdarzenia ( oznaczenie miejsca zdarzenia)

6. Mechanoskopia, fonoskopia – rozpoznawanie, porównywanie głosu, pokaz programów komputerowych zmieniających głos ludzki na głos znanych postaci filmowych ( Lord Vader, Terminator).

7. Prowadzenie do daktyloskopii- ściąganie odcisków palców z różnych powierzchni za pomocą proszków daktyloskopijnych.

8. Wykrywanie odcisków palców przy użyciu proszku specjalnego i latarki ze światłem ultrafioletowym.

9. Fakty i mity zastosowania kryminalistyki w filmach.

10. Szyfry, kody oraz klucze, odczytywanie mikrodruku za pomocą lupy, rożne sposoby przekazywania wiadomości, omówienie grafologii

Warsztaty przeprowadzone zostały wśród uczniów klas 4-8.

Załączniki