Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020

Link do elektronicznego systemu rekrutacji:

https://nabor.pcss.pl/siechnice

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Siechnice na rok szkolny 2019/2020 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.).

Zasady, kryteria oraz harmonogram rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych publikujemy w załącznikach.

 Siechnice, 31.01.2019 r.

Wioletta Odorczyk,
Kierownik Wydziału Edukacji

Załączniki