WAŻNE!!! Rekrutacja w czasie zawieszonych zajęć w szkołach i przedszkolach AKTUALIZACJA

W związku z obecną sytuacją dotyczącą zawieszenia zajęć w placówkach przedszkolnych i szkolnych informujemy, że elektroniczna rekrutacja będzie prowadzona bez zmian i zgodnie z harmonogramem.  Wypełnianie wniosków w systemie elektronicznym NABÓR bez zmian, do 19 marca 2020 r.

Wydłużony zostaje termin składania w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wydrukowanych i podpisanych wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów rekrutacyjnych do dnia 27 marca 2020 r.
Placówka prowadzi dyżury na przyjmowanie dokumentów.

18 marca w godzinach 8.00 – 14.00

19 marca w godzinach 8.00 – 14.00

20 marca w godzinach 8.00 – 14.00

23 marca w godzinach 8.00 – 14.00

24 marca w godzinach 8.00 – 14.00

25 marca w godzinach 8.00 – 14.00

26 marca w godzinach 8.00 – 14.00

27 marca w godzinach 8.00 – 14.00

Jednocześnie informujemy, że w/w dokumenty można złożyć:

  • w tradycyjnej formie papierowej – zapakowanie dokumentów do kopert, opatrzenie dopiskiem „Rekrutacja … ” (wpisać imię i nazwisko dziecka rekrutującego się). Dyżurujący pracownik odbiera koperty, wpisuje na listę przyjętych dokumentów placówki i przekazuje dla Przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej.  Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej przekazuje informację mailową dla rodzica o przyjęciu dokumentów;
  • w elektronicznej formie -przesłanie skanu dokumentów na skrzynkę mailową [email protected], a następnie dostarczenie oryginałów do dnia 27 marca 2020 r. (wtorek).

W przypadku braku możliwości otrzymania do dnia 20.03.2020 r zaświadczenia
o zatrudnieniu lub o stacjonarnym trybie studiów można je dostarczyć do dnia 27 marca (wtorek).