Stypendium i zasiłek szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice, Uczniowie,

przypominamy, że od dnia 1 września 2020 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2020 r.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia. Uczniowie pełnoletni winni sami składać wnioski o przyznanie stypendium! Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych.

W roku szkolnym 2020/2021 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach z siedzibą w Świętej Katarzynie ul. Żernicka 17, I piętro, pok. 116 (lub 103) w następujących dniach i godzinach:

- poniedziałek, wtorek, czwartek 7:20-14:40

- środa w godzinach 9:00-17:00

- piątek (nie obsługujemy interesantów) – wnioski można dostarczyć do skrzynki podawczej na korytarzu

Istnieje również możliwość złożenia wniosku za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej epuap, warunkiem jest posiadanie ważnego Profilu Zaufanego służącego do uwierzytelnienia wniosku.

W związku z epidemią przyjmowane będą tylko wypełnione i kompletne wnioski. Prosimy, aby formularz wniosku pobrać ze strony internetowej Ośrodka i wypełnić w domu lub ewentualnie we wskazanym miejscu w Ośrodku. Prosimy o staranne wypełnienie wniosku, dołączenie kserokopii wymaganych dokumentów (na miejscu nie robimy kserokopii dokumentów), co pozwoli na szybkie załatwienie sprawy i ograniczenie wizyt w urzędzie.

Załączniki