Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach na rok szkolny 2021/2022 - deklaracja woli

Zgodnie z informacją uzyskaną z Wydziału Edukacji: ,,Podstawowym sposobem potwierdzenia woli przez rodziców jest zalogowanie się na konto i kliknięcie akcji „potwierdź”. Rodzice po kliknięciu akcji w systemie nie muszą składać wersji papierowych.”  W formie papierowej „potwierdzenie woli”  wypełnienia się tylko w szczególnych przypadkach (problemy techniczne). Deklaracji woli nie muszą wypełniać rodzice dzieci z obwodu naszej szkoły.

Załączniki