KOMUNIKAT!!!

ZAKAZ WSTĘPU NA: TEREN ŻŁOBKA, PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ OSOBOM NIEBĘDĄCYM ICH PRACOWNIKAMI !!!

Szanowni Mieszkańcy,

Informuję, że w związku z komunikatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2020 r. zakazuje się wstępu na teren szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Siechnice osobom niebędącym pracownikami tych placówek.

Ten sam zakaz obowiązuje również teren Samorządowego Żłobka w Siechnicach.

Teren szkoły, przedszkola, żłobka poza godzinami pracy – w tym weekendy – jest NIEDOSTĘPNY !!!

Dla naszego wspólnego dobra proszę Państwa uprzejmie o zrozumienie i przestrzeganie zakazu korzystania z wymienionych przestrzeni publicznych.

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załączniki